Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można w przeważającej mierze przypisać ani jej działalności komercyjnej, ani samodzielnej działalności zawodowej.

Prawo do anulowania

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia

– w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli lub weszli w posiadanie towaru, pod warunkiem, że zamówiłeś jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub zostaną dostarczone jednolicie.

– w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem wszedł w posiadanie ostatniego towaru, jeżeli w ramach jednego zamówienia zamówiłeś kilka towarów i są one dostarczane oddzielnie.

– w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła w posiadanie ostatnią przesyłkę częściową lub ostatnią sztukę, jeżeli zamówiłeś towar, który jest dostarczany w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, wyślij nam wiadomość e-mail

Schefinger GmbH

Mars-La-Tour-Strasse 10

30175 Hanower

E-mail: info@scheffinger.de

poinformować Cię o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odwołania

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, będziemy zobowiązani zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa) do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni.

Jako Klient ponosisz koszty zwrotu towaru.

Ponosisz odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

Powody wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo odstąpienia nie dotyczy umów

– o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia decyduje indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;

– o dostawę towaru, który może szybko się zepsuć lub którego termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;

– o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale które mogą zostać dostarczone nie wcześniej niż 30 dni od zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, nad którym przedsiębiorca posiada brak wpływu;

– o dostarczanie dzienników, czasopism lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

– o dostawę towarów zapieczętowanych, których zwrot nie nadaje się ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli po dostarczeniu usunięto ich zamknięcie;

– o dostawę towaru, jeżeli ze względu na swój charakter został on po dostarczeniu nierozłącznie zmieszany z innymi towarami;

– o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu usunięto opakowanie

Formularz anulowania Do wypełnienia formularza PDF potrzebny jest program Acrobat Reader. Tutaj możesz bezpłatnie pobrać program Acrobat Reader.

Obszary zastosowania listew zabezpieczających do okien i drzwi

  • Budynki publiczne
  • biurowiec
  • Sale konferencyjne/sale konferencyjne
  • salony
  • Lokal biznesowy
  • Hale produkcyjne
  • Obiekty przemysłowe
  • Serwerownie/centra IT
  • Galerie i muzea
Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, wyślij nam wiadomość