odcisk

Identyfikacja prawnego dostawcy

Schefinger GmbH
reprezentuje je dyrektor zarządzający Nicolas Mertzios
Mars-La-Tour-Strasse 10
30175 Hanower
Niemcy

Tel: +49 511 97 85 50 13

Tel: +49 151 19 66 11 57

Kontakt: info@scheffinger.de

zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego we Frankfurcie nad Menem
Numer rejestru handlowego HRB 219180

Numer identyfikacji podatkowej : DE 308 109 440

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem European Online Dispute Resolution

Od 11 stycznia 2017 roku jesteśmy członkiem inicjatywy „Sprawiedliwy Handel”.

Dalsze informacje można znaleźć na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce .

Informacje prawne o serwisie

Wszystkie teksty, obrazy i inne opublikowane tutaj informacje podlegają prawu autorskiemu dostawcy, chyba że istnieją prawa autorskie osób trzecich. W każdym przypadku reprodukcja, dystrybucja lub reprodukcja publiczna jest dozwolona wyłącznie w przypadku odwołania i niezbywalnej zgody dostawcy.

Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści internetowe, do których prowadzą odsyłacze (link), ponieważ nie są to jego własne treści. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem treści nielegalnych; w momencie linkowania nie były one widoczne. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada operator. Dostawca nie ma ogólnego obowiązku monitorowania i testowania w tym zakresie. Jeśli jednak zostanie ujawnione naruszenie prawa, odpowiedni link zostanie natychmiast usunięty.

Informacje o źródle wykorzystanych obrazów i grafik

Wszystkie teksty, obrazy i inne treści na tych stronach podlegają ochronie praw autorskich. Kopiuj i używaj wyłącznie za wyraźną zgodą właściciela.

Prawa do wizerunku:

© schefinger GmbH/shopify.com

Projektowanie i tworzenie stron internetowych:

shopify.com

Formularz kontaktowy