Ochrona danych

O ile poniżej nie wskazano inaczej, podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa, umową ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie masz obowiązku podawania danych. Niepodanie go nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy podczas kolejnych operacji przetwarzania nie zostaną przekazane żadne inne informacje.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane dotyczące użytkowania są przesyłane do nas lub naszego dostawcy usług hostingowych/usług IT za pośrednictwem Twojej przeglądarki internetowej i zapisywane w danych dziennika (tzw. pliki dziennika serwera). Do tych przechowywanych danych zalicza się na przykład nazwa wywoływanej strony, data i godzina dostępu, adres IP, ilość przesyłanych danych oraz dostawca żądający. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie bezproblemowego działania naszej strony internetowej i ulepszanie naszej oferty.

Zamówienia

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych podczas składania zamówienia. Podczas składania zamówienia zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i realizacji Twojego zamówienia oraz obsługi Twoich zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania będzie skutkować niezawarciem umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą. Twoje dane będą przekazywane np. wybranym przez Ciebie firmom spedycyjnym i dostawcom dropshippingu, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług w zakresie realizacji zamówień oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Ilość transmisji danych ograniczona jest do minimum.

Kontakt / Newsletter

Gromadzenie i przetwarzanie podczas korzystania z formularza kontaktowego

Gdy korzystasz z formularza kontaktowego, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez Ciebie. Przetwarzanie danych ma na celu nawiązanie kontaktu. Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą.

Zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, powiadamiając nas o tym, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Używamy Twojego adresu e-mail wyłącznie w celu przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną wówczas usunięte, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania biuletynów

Niezależnie od realizacji umowy, Twój adres e-mail wykorzystujemy wyłącznie do własnych celów reklamowych, aby wysyłać biuletyny, jeśli wyraźnie wyraziłeś na to zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz w każdej chwili cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze lub powiadamiając nas o tym. Twój adres e-mail zostanie wówczas usunięty z listy dystrybucyjnej.

Dostawca usług płatniczych

Korzystanie z Paypala

Wszystkie transakcje PayPal podlegają Polityce prywatności PayPal. Znajdziesz je na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Pliki cookies Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wejściu na stronę. Używamy tych plików cookie, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie umożliwiają także naszym systemom rozpoznawanie Twojej przeglądarki nawet po zmianie strony i oferowanie Ci usług. Niektóre funkcje naszej witryny nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z naszym nadrzędnym prawnie uzasadnionym interesem, jakim jest zapewnienie optymalnej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla użytkownika i skutecznego projektowania naszej oferty. Pliki cookies są przechowywane na Twoim komputerze. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej, możesz otrzymywać powiadomienia przed ustawieniem plików cookies i indywidualnie decydować, czy je zaakceptować oraz uniemożliwić przechowywanie plików cookies i przesyłanie zawartych w nich danych. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny internetowej. O tym, jak możesz zarządzać plikami cookies w najważniejszych przeglądarkach (w tym jak je dezaktywować) dowiesz się, korzystając z poniższych linków: Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de Internet Explorer: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de Internet Explorer: https ://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben- i odrzuć Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Analiza celów reklamowych i marketingowych

Przetwarzanie danych opisane poniżej w tej sekcji, w szczególności ustawianie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu:

– na dostosowanym do potrzeb i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej, na przykład z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i statystycznych

– Docieraj do osób odwiedzających witrynę za pomocą reklam opartych na zainteresowaniach, na przykład za pomocą śledzenia konwersji

Z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystanie z Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy sieci Google Analytics firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Przetwarzanie danych ma na celu analizę tej strony internetowej i jej osób odwiedzających. W tym celu Google będzie korzystać z informacji uzyskanych w imieniu operatora tej witryny, aby ocenić sposób korzystania przez Ciebie z witryny, sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć inne usługi związane z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie internetowej włączona jest anonimizacja adresu IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google certyfikowało się zgodnie z umową o ochronie danych USA-UE „Tarcza Prywatności” i dlatego jest zobowiązana do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.

Możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując [ https:// https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ].

Aby uniemożliwić gromadzenie i przechowywanie danych przez Google Analytics na różnych urządzeniach, możesz ustawić plik cookie rezygnacji. Pliki cookie opt-out uniemożliwiają gromadzenie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Aby było to skuteczne, musisz zrezygnować ze wszystkich systemów i urządzeń, z których korzystasz. Jeśli usuniesz plik cookie rezygnacji, żądania zostaną ponownie przesłane do Google. Jeśli klikniesz tutaj, zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji: Dezaktywuj Google Analytics (javascript:gaOptout()).

Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/de ( https://www.google.com/analytics/terms/de.html ) lub pod adresem https ://www.google.de/intl/de/policies/ .

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Ads

Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google Ads” i w tym kontekście ze śledzenia konwersji (ocena działania podczas wizyty). Śledzenie konwersji Google to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, na Twoim komputerze zostanie zapisany plik cookie do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie służą do identyfikacji osobistej. Jeśli odwiedzasz określone strony naszej witryny, a ważność pliku cookie jeszcze nie wygasła, Google i my możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Nie ma zatem możliwości śledzenia plików cookies za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads.

Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji. Tutaj dowiadujemy się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Google certyfikowało się zgodnie z umową o ochronie danych USA-UE „Tarcza Prywatności” i dlatego jest zobowiązana do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.

Możesz dezaktywować reklamy spersonalizowane dla Ciebie w ustawieniach reklam Google. Instrukcje można znaleźć na stronie https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de .

Alternatywnie możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie, wchodząc na stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrażając dalsze informacje dotyczące rezygnacji tam podane.

Nie będziesz wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Więcej informacji i politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/

Prawa osób, których to dotyczy i okres przechowywania

Czas przechowywania

Po całkowitym zrealizowaniu umowy dane będą początkowo przechowywane przez okres rękojmi, następnie z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, w szczególności prawa podatkowego i handlowego, a następnie po upływie terminu usunięte, chyba że wyraziłeś zgodę do dalszego przetwarzania i wykorzystania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli spełnione są wymogi prawne, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 RODO w sprawie: prawa do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO, a także przetwarzaniu w celu reklamy bezpośredniej.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe znajdziesz w naszym wydawnictwie.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów reklamy bezpośredniej, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu, powiadamiając nas. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna korzysta z protokołu SSL lub szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny. Szyfrowanie TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

youtube

Nasza strona korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez firmę Google. Właścicielem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez firmę Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wejściu na stronę przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że dostęp do naszej witryny odbywał się za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

ostatnia aktualizacja: 12 września 2022 r

Obszary zastosowania listew zabezpieczających do okien i drzwi

  • Budynki publiczne
  • biurowiec
  • Sale konferencyjne/sale konferencyjne
  • salony
  • Lokal biznesowy
  • Hale produkcyjne
  • Obiekty przemysłowe
  • Serwerownie/centra IT
  • Galerie i muzea
Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, wyślij nam wiadomość